Er det mulig å låne en ny tilhenger samme dag som jeg leverer tilbake en annen?