Låset kan inte ansluta till den elektroniska nyckeln?